Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ERASMUS + | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ERASMUS +

Pracownicy administracji

W ramach Programu Erasmus+ pracownicy administracyjni i inni pracownicy nie prowadzący zajęć dydaktycznych mają możliwość zrealizowania wyjazdów do uczelni lub innych instytucji zagranicznych. 

 

Celem wyjazdu pracownika (STT) jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Czas realizacji to 5 dni roboczych. 

 

Przed wyjazdem z pracownikiem zostanie podpisana umowa, a uznanie mobilności następuje tylko po dostarczeniu Potwierdzenia pobytu (Confirmation of Attendance). 

 

Mobilność finansowana jest z budżetu Programu Erasmus+, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu (140/ 160/180 EUR na dzień) oraz ryczał na koszty podróży (wg kalkulatora odległości). 

 

Więcej informacji: http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/strefa-pracownika  

Nauczyciele akademiccy

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mają możliwość zrealizowania wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisana umowę bilateralną. 

 

Celem  wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. 

 

Czas realizacji to 4-5 dni roboczych i konieczność przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć.  

 

Przed wyjazdem z nauczycielem akademickim zostanie podpisana indywidualna umowa, a uznanie mobilności następuje tylko po dostarczeniu Potwierdzenia pobytu (Confirmation of Attendance). 

 

Wyjazdy nauczycieli (STA) dopuszczają łączenie dwóch rodzajów aktywności: prowadzenie zajęć (minimum 4 godziny) oraz aktywny udział w szkoleniu (minimum 4 godziny) zorganizowanym przez uczelnię partnerską, które ma na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych lub rozwijające umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. 

 

Mobilność finansowana jest z budżetu Programu Erasmus+, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu (140/ 160/180 EUR na dzień) oraz ryczał na koszty podróży (wg kalkulatora odległości). 

 

Więcej informacji http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/warunki-wyjazdu-nauczyciele  

WYDZIAŁY