Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OCENA OKRESOWA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCENA OKRESOWA

PODSTAWA PRAWNA

UCZELNIANA KOMISJA OCENIAJĄCA

OBOWIĄZUJĄCE WZORY ARKUSZA OCENY

I. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego: uchwała, formularz, zasady oceny – mający zastosowanie przy ocenie obejmującej okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2014 roku  i później

 

 1. Uchwała Senatu nr 126/2013 z 18 grudnia 2013 r. z załącznikiem (.pdf)
 1. Arkusz okresowej oceny (.doc) FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA
 1. Zasady oceny - załącznik do arkusza oceny (.pdf)

 

 

II. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego: zarządzenie, formularz, zasady oceny – mający zastosowanie przy ocenie obejmującej okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i później

 

 1. Zarządzenie nr 185/2019 Rektora UPP z 19 grudnia 2019 r. (.pdf)

  Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 185/2019 (.pdf)

 

 1. Arkusz okresowej oceny (.doc) FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA

   

 2. Kryteria dokonywania oceny okresowej nauczyciela akademickiego (.pdf) - załącznik do Zarzadzenia nr 2/2021 Rektora UPP z dnia 4 stycznia 2021 r.

  Zarządzenie nr 2/2021 Rektora UPP z 4 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie nr 185/2019 Rektora UPP z 19 grudnia 2019 r. (.pdf)

WYDZIAŁY