ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.
ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2020 r. do 09.02.2020 r.
przerwa międzysemestralna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
zimowa sesja poprawkowa od 17.02.2020 r. do 20.02.2020 r.

 

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 21.02.2020* r. do 16.06.2020 r.
ferie świąteczne od 09.04.2020 r.  do 14.04.2020 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 17.06.2020 r.  do 28.06.2020 r.
letnia sesja poprawkowa od 01.09.2020 r.  do 13.09.2020 r.

* na studiach stacjonarnych od 24 lutego 2020 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 4 października 2019 r. (piątek) – uroczysta inauguracja roku akademickiego , dzień wolny od zajęć na studiach stacjonarnych,
 • 2-3 listopada 2019 r. (sobota-niedziela) - na studiach niestacjonarnych,
 • 2 maja 2020 r. (sobota) - na studiach niestacjonarnych,
 • 12-14 czerwca 2020 r. (piątek-niedziela) - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 30 września 2019 r. (poniedziałek) - obowiązkowe spotkanie organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki - dzień bez zajęć,
 • 12 listopada 2019 r. (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałki,
 • 2 stycznia 2020 r. (czwartek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałki,
 • 29 stycznia 2020 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 8 kwietnia 2020 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 • Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 6 marca 2020 r. (na studiach stacjonarnych - 9 marca 2020 r.).
 • Zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim) na studiach inżynierskich trwają do 22 grudnia 2019 r. 
 • Prorektor ds. studiów, na wniosek dziekana, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) na studiach licencjackich do 31 maja 2020 r. 
 • W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-3 Zarządzenia Rektora nr 45/2019, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów. 

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego tutaj zawiera:

 

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 28.09.2018 r.* do 28.01.2019 r.
ferie świąteczne od 24.12.2018 r. do 01.01.2019 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2019 r. do 10.02.2019 r.
przerwa międzysemestralna od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
zimowa sesja poprawkowa od 16.02.2019 r. do 21.02.2019 r.

*na studiach stacjonarnych od 01.10.2018 r.

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 22.02.2019 r.** do 18.06.2019 r.
ferie świąteczne od 18.04.2019 r.  do 23.04.2019 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 19.06.2019 r.  do 30.06.2019 r.
letnia sesja poprawkowa od 02.09.2019 r.  do 13.09.2019 r.

** na studiach stacjonarnych od 25 lutego 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 05 października 2018 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych - uroczyste posiedzenie Rad Wydziałów: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnego związane z rozpoczęciem obchodów 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu,
 • 02 listopada 2018 r. (piątek) - na studiach stacjonarnych,
 • 09-10 listopada 2018 r. (piątek-sobota) - na studiach niestacjonarnych,
 • 04-05 stycznia 2019 r. (piątek-sobota) - na studiach niestacjonarnych,
 • 02 maja 2019 r. (czwartek),
 • 04-05 maja 2019 r. (sobota-niedziela) - na studiach niestacjonarnych.

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 01 październiak 2018 r. (poniedziałek) - obowiązkowe spotkanie organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki - dzień bez zajęć,
 • 02 stycznia 2019 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) r. – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 • Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 04 marca 2019 r.
 • Dziekan, określając szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych na studiach kończących się w semestrze:
  • zimowym – do 21 grudnia 2018 r.,
  • letnim – do 31 maja 2019 r.
 • W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego tutaj zawiera:

 

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 29.09.2017 r.* do 28.01.2018 r.
ferie świąteczne od 25.12.2017 r. do 02 01.2018 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2018 r. do 11.02. 018 r.
zimowa sesja poprawkowa od 12.02.2018 r. do 18.02.2018 r.

*na studiach stacjonarnych od 02.10.2017 r.

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018 r. do 17.06.2018 r.
ferie świąteczne od 29.03.2018 r.  do 03.04.2018 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 18.06.2018 r.  do 30.06.2018 r.
sesja poprawkowa od 03.09.2018 r.  do 12.09.2018 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 06 października 2017 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych - inauguracja roku akademickiego,
 • 2 listopada 2017 r. (czwartek),
 • 12 listopada 2017 r. (niedziela),
 • 07 stycznia 2018 r. (niedziela),
 • 30 kwiernia 2018 r. (poniedziałek),
 • 02 maja 2018 r. (środa),
 • 19 maja 2018 r. (sobota),
 • 01 czerwca 2018 r. (piątek) - na studiach stacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 30 maja 2018 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 • Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 05 marca 2018 r.
 • Dziekan, określając szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych na studiach kończących się w semestrze:
  • zimowym – do 22 grudnia 2017 r.,
  • letnim – do 25 maja 2018 r.
 • W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego tutaj zawiera:

 

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych