ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

ZMIANA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 1.10.2020 r. do 29.01.2021 r.
ferie świąteczne od 23.12.2020 r. do 3.01.2021 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 1.02.2021 r. do 7.02.2021 r.
przerwa międzysemestralna od 8.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
zimowa sesja poprawkowa od 15.02.2021 r. do 18.02.2021 r.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Zarządzenie nr 268/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 roku

 

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 19.02.2021* r. do 15.06.2021 r.
ferie świąteczne od 1.04.2021 r.  do 6.04.2021 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 16.06.2020 r.  do 30.06 2021 r.
letnia sesja poprawkowa od 1.09.2021 r.  do 13.09.2021 r.

* na studiach stacjonarnych od 22 lutego 2021 r.

 

 

UWAGA - zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP  zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2020 Rektora UPP z dnia 15 maja 2020 roku

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 30-31 padziernika 2020 r. (piątek-sobota) - na studiach niestacjonarnych
 • 30 kwietnia, 2 maja 2021 r. (piątek, niedziela) - na studiach niestacjonarnych
 • 4-6 czerwca 2021 r. (piątek-niedziela) - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 10 listopada 2020 r. (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy
 • 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy
 • 2 czerwca 2021 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki
 • 15 czerwca 2021 r. (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 

 1. Zajęcia dydaktyczne na pierwszym roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynają się 12 października 2020 r. (na studiach niestacjonarnych – 9 października 2020 r.).
 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 8 marca 2021 r.
 3.  Zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim), na studiach inżynierskich, trwają do 22 grudnia 2020 r.
 4. Prorektor ds. studiów, na wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) na studiach licencjackich do 31 maja 2021 r.
 5. Na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, Prorektor ds. studiów może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów II stopnia.
 6. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-5, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego zawierają:

 

Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze zimowym roku nakademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2020/2021 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2020 roku sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP