Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PRZYDATNE LINKI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYDATNE LINKI

  • Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 http://www.krasp.org.pl/

  • Lista czasopism punktowanych

 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 http://www.nauka.gov.pl/

  • Narodowe Centrum Nauki

 https://www.ncn.gov.pl/

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/

  • Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/

  • Polska Akademia Nauk

http://www.pan.pl/

  • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

  • Polska Komisja Akredytacyjna

http://www.pka.edu.pl/

  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001198

WYDZIAŁY