Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwia pracownikom dalsze kształcenie, rozwój naukowy i zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Na wszystkich wydziałach można otworzyć przewód doktorski oraz postępowanie habilitacyjne. Wsparciem dla naukowców są stypendia, a także realizowane przez nich projekty badawcze. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki rokrocznie przyznawane są nagrody JM Rektora. Kadra naukowa uniwersytetu ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
i wzbogacania prowadzonych badań poprzez staże naukowe.

Istotny wpływ na rozwój kadry naukowej ma realizowana od lat współpraca krajowa
i zagraniczna. Odbywa się ona poprzez udział w konferencjach, seminariach, targach, wystawach, wspólne prowadzenie badań czy odbywanie staży naukowo-badawczych. Rokrocznie odbywa się blisko 500 takich działań w ramach współpracy z zagranicą.

 

 

WYDZIAŁY