WYBORY 2020-2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA KADENCJĘ 2020-2024

 

 

 

 

 

10 czerwca 2020 r.
Komunikat nr 5 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 10 czerwca2020 r.)

 

28 maja 2020 r.
Komunikat nr 3 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 28 maja 2020 r.)
Komunikat nr 4 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 27 maja 2020 r.)

 

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024

Wybory Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024

Wybory do Senatu 2020-2024

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu UPP (Inżynieria Mechaniczna) - 23.11.2020r.

 

Wybory uzupełniające do Senatu UPP (13.11.2020 r.)

Poświadczenia tajności i bezpieczeństwa głosowania

 

Wybory do rad naukowych dyscyplin na kadencję 2020-2024.

Wyniki II tury wyborów uzupełniających do RND IŚGE 24.11.2020 r.


Wyniki wyborów uzupełniających (Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka) - 23.11.2020 r.


 

Wybory uzupełniające do rad naukowych dyscyplin (13.11.2020 r.)

Uzasadnienia kandydatów:

Poświadczenia tajności i bezpieczeństwa głosowania

REGULACJE PRAWNE