WYBORY 2020-2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA KADENCJĘ 2020-2024

 

 

 

 

 

10 czerwca 2020 r.
Komunikat nr 5 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 10 czerwca2020 r.)

 

28 maja 2020 r.
Komunikat nr 3 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 28 maja 2020 r.)
Komunikat nr 4 (KOLEGIUM ELEKTORÓW UPP z dnia 27 maja 2020 r.)

 

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024

Wybory Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024

Wybory do Senatu 2020-2024

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu UPP (Inżynieria Mechaniczna) - 23.11.2020r.

 

Wybory uzupełniające do Senatu UPP (13.11.2020 r.)

Poświadczenia tajności i bezpieczeństwa głosowania

 

Wybory do rad naukowych dyscyplin na kadencję 2020-2024.

25.02.2021 r.

Wybory uzupełniające do RND Technologia Żywności i Żywienia

  • Karta zgłoszeniowa do RND TŻŻ (docx, pdf)

 


 

 

REGULACJE PRAWNE