Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKACH UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKACH UPP

Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Cel projektu:  Celem inwestycji było kompleksowe przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na dachach i elewacjach 8 budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, Biocentrum, Centrum Kultury Fizycznej, DS. Jurand, Danuśka, Maćko) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

BeneficjentUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0091/17-00 w wysokości 2.534.955,18 złotych netto

 

Zakończenie projektu: 31.03.2022

 

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na budynkach użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. na budynkach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Collegium Maximum, Wydział Technologii Drewna, Biocentrum, Centrum Kultury Fizycznej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Dom Studencki Jurand, Dom Studencki Maćko, Dom Studencki Danuśka.

Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Wykonane  będą w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika.

Łączna moc instalacji dla całej inwestycji 485,48 Kwp.

WYDZIAŁY