Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu

obraz1.png

Projekt: Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego

Cel projektu:  Wzrost jakości i efektywności oraz zwiększenie stopnia profesjonalizacji specjalistycznego kształcenia zawodowego

BeneficjentUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.09.03.02-30-0009/20 w wysokości 4 249 444,71 złotych netto

 

Zakończenie projektu: 2022-08-31

 

WYDZIAŁY