Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty z funduszy UE i innych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekty z funduszy UE i innych

 

 
Na stronie internetowej Działu Projektów znajdziesz m.in. informacje na temat:
  • realizowanych programów szkoleń dla dydaktyków oraz kadry administracyjnej,
  • wyjazdów zagranicznych dla pracowników, doktorantów oraz studentów,
  • staży studenckich,
  • projektów Badawczo-Rozwojowych realizowanych m.in w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wielkopolska, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Biostrateg i innych,

 

Biblioteka Agro.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY