PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP

Konferencja Naukowa pt. "Biotechnologia niejedno ma imię"

    23-11-2019

Konferencja ma na celu przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej nauki mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce. Będzie stanowić niepowtarzalną okazję do zaprezentowania się studentów biotechnologii z polskich uczelni wyższych, a także innych kierunków, na których elementy biotechnologii znajdują zastosowanie (technologia żywności, medycyna, gospodarka wodna, archeologia, kryminalistyka, analityka).

 

Konferencja Naukowa "Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym"

    14-11-2019

Konferencja połączona jest z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Błażejewskiego. 

Konferencja Naukowa - warsztaty przyrodnicze pt. "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkancach"

    18-10-2019

Celem konferencji jest wywołanie merytorycznej debaty społęcznej o podstawach zarządzania zasobami przyrodniczymi w Polsce, uwzględniających m.in. gatunki konfliktowe oraz ich wpływ na gospodarkę i lokalne społeczności. 

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli mediów o zasięgu ogólnopolskim.

 

Strony