Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. Przyroda-Las-Technologia

    05-04-2019

Konferencja skierowana jest do doktorantów, zarówno posiadających, jak i nieposiadajacych otwartego przewodu doktorskiego, młodych naukowców posiadających tytuł doktora oraz studentów II stopnia chcących budować swój dorobek naukowy by móc do kontynuować na studiach doktoranckich. Polemika będzie skupiała się na dotychczasowych sukcesach w ich pracy naukowej oraz spojrzenia an współczesne trendy rozwoju w dziedzinie nauk przyrodniczo-leśnych, a takrze wykorzystywanych w tej sferze technologiach.

 

Local Training Course oraz Polska Szkoła Trenerów

    29-03-2019

Szkolenia skierowane do studentów oraz absolwentów do 30 roku życia. Są doskonałą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności, ale również szansą na dobrą zabawę i spędzenie weekendu w studenckim gronie. Szkolenie skierowane jest do studentów wszystkich poznanskich uczelni.

V edycja "PUT UP"

    26-03-2019

Prelegenci będą współzawodniczyć w dwóch kategoriach: naukowej i rozwoju sobistego, co daje bardzo szeroki zakres tematyki. Każdy ze słuchaczy ma możliwość zagłosowania na najlepszą prezentację. Zwycięzcy konkursu będą wyłonieni na zakończenie podczas bankietu.

W tym roku odbywa się V edycja wydarzenia z okazji 100-lecia szkolnictwa wyższego w Poznaniu. W związku z tym do uczestnictwa zaproszone sa także studenci z pozostałych uzcelni wyższych w Poznaniu. 

 

Termin: 26 marca 2019 r., godz. 18.30

Strony

WYDZIAŁY