Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP

Seminarium naukowe. Urban Forest.Las w sąsiedztwie miast

    16-11-2021

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski realizuje  cykliczne seminaria naukowe o zasięgu ogólnopolskim. Partnerem organizacyjnym jest Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP oraz Regionalne Dyrekcje LP w Poznaniu i w Pile.   

VI Konferencja Naukowa z cyklu: GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

    23-09-2021

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych"  połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie

    07-09-2021

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnąć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji i leśnictwa realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Strony

WYDZIAŁY