Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW

Na mocy Zarządzenia nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2020 roku ustalono jednolite wzory papieru firmowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wzory papieru firmowego, dostępne na stronie internetowej UPP www.up.poznan.pl w zakładce „system identyfikacji wizualnej”

 

Poniżej dostępny jest wzór paieru firmowego z zaleceniami (zakładka "papier firmowy wzór") oraz pliki edytowalne z możliwością wprowadzenia własnych danych. 

 

PAPIER FIRMOWY WZÓR

 

PAPIER FIRMOWY - WERSJA EDYTOWALNA

 

LINIA REKTORSKA PL

LINIA REKTORSKA EN

LINIA PROREKTORSKA PL

LINIA PROREKTORSKA EN 

LINIA JEDNOSTEK PL

LINIA JEDNOSTEK EN

 

WYDZIAŁY