Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rejestracja na kierunki z wolnymi miejscami 1-25 sierpnia 2022 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rejestracja na kierunki z wolnymi miejscami 1-25 sierpnia 2022 r.

 

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

biologia stosowana

biologia stosowana

ekoenergetyka

dietetyka

ekonomia

ekonomia

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

finanse i rachunkowość

gospodarka przestrzenna

ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

informatyka stosowana

 

inżynieria ochrony klimatu

 

inżynieria rolnicza

 

inżynieria środowiska

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

 

ochrona środowiska

 

ogrodnictwo

 

projektowanie mebli

 

rolnictwo

 

technologia drewna

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

zootechnika

 

niestacjonarne I stopnia

niestacjonarne II stopnia

architektura krajobrazu

architektura krajobrazu

dietetyka

dietetyka

ekoenergetyka

ekoenergetyka

ekonomia

ekonomia

finanse i rachunkowość

finanse i rachunkowość

inżynieria rolnicza

gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

inżynieria środowiska

leśnictwo

rolnictwo

rolnictwo

zootechnika

technologia drewna

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

zootechnika

 

 

 

 

 

 

            

 

 

WYDZIAŁY