Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2020

Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r.

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2020 roku:

  • stanowisko p. o. Kanclerza Uniwersytetu zostało powierzone mgr. inż. Robertowi Fabiańskiemu,
  • stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. technicznych powierzono mgr. inż. Markowi Klimeckiemu,
  • stanowisko kierownika Biura Rektora zostało przekształcone w stanowisko dyrektora Biura Rektora, którym została mgr inż. Lidia Golik.

 

R E K T O R
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

 

 

Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20_kwietnia_2020r.

Na okres obowiązywania zarządzenia nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności UPP
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na uwadze potrzebę usprawnienia procedur w zakresie realizacji wniosków o zamówienie publiczne, dopuszczam do stosowania zasady postępowania określone w „Instrukcji obiegu dokumentów przy realizacji wniosków o zamówienie publiczne w UPP”, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

 

                                                                                  

                                                                                                     R E K T O R
                                                                                                          /-/

                                                                                              prof. dr hab. Jan Pikul

Subskrybuj RSS - 2020

WYDZIAŁY