Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Rozwoju Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Rozwoju Uczelni

Zarządzenie nr 099/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 026/2020 z dnia 2 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 185/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku

OBOWIĄZUJĄCY arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego (uchwała Senatu nr 126/2013) - mający zastosowanie przy ocenie obejmującej okres po 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadani

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Strony

Subskrybuj RSS - Dział Rozwoju Uczelni

WYDZIAŁY