Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Rozwoju Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Rozwoju Uczelni

Rozporządzenie MNISW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 172) - Utraciło moc obowiązującą

Rozporządzenie MNISW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora

Strony

Subskrybuj RSS - Dział Rozwoju Uczelni

WYDZIAŁY