Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przy zatruciach związkami chemicznymi