Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20_kwietnia_2020r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20_kwietnia_2020r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów przy realizacji wniosków o zamówienie publiczne w UPP

Na okres obowiązywania zarządzenia nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności UPP
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na uwadze potrzebę usprawnienia procedur w zakresie realizacji wniosków o zamówienie publiczne, dopuszczam do stosowania zasady postępowania określone w „Instrukcji obiegu dokumentów przy realizacji wniosków o zamówienie publiczne w UPP”, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

 

                                                                                  

                                                                                                     R E K T O R
                                                                                                          /-/

                                                                                              prof. dr hab. Jan Pikul

WYDZIAŁY