Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Informuję, że art. 343 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) nakłada na nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową obowiązek posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

WYDZIAŁY