Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie naukowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie naukowej

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej analizy w sprawie dyscyplin proszę o złożenie oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie naukowej, wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową i biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 roku w Dziekanacie Wydziału.

 

Jednocześnie zobowiązuję Dziekanaty Wydziałów do przekazania zebranych oświadczeń wraz z imienną listą pracowników składających ww. oświadczenia do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Rektor
prof. dr hab. Jan Pikul

 

 

WYDZIAŁY