Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie stosowania jednolitego zapisu tytułu i stanowisk nauczycieli akademickich zatrudnionych w UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie stosowania jednolitego zapisu tytułu i stanowisk nauczycieli akademickich zatrudnionych w UPP

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, a na stanowisku profesora uczelni osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia. W związku z powyższym proszę o jednolite stosowanie w naszej Uczelni zapisów: dla stanowiska profesora - prof. dr hab.; dla stanowiska profesora Uczelni - prof. UPP dr hab.

 

WYDZIAŁY