nr 08/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę świadczoną przy realizacji projektów międzynarodowych, europejskich funduszy strukturalnych i innych projektów z udziałem środków zagranicznych