nr 10/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu osobom niebędącym pracownikami w projektach realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)