nr 134/2013 w sprawie wprowadzenia godła Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad jego używania