nr 25/2017 z dnia 1 marca 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018