Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 25/2017 z dnia 1 marca 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 25/2017 z dnia 1 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁY