nr 26/2017 z dnia 8 marca 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania przy zawieraniu umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, których właścicielem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”