Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 32/2017 z dnia 22 marca 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 32/2017 z dnia 22 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 września 2014 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

WYDZIAŁY