nr 52/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017