nr 54/2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenie nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu