Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 66/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 66/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego i doktora, odpisów i duplikatów tych dyplomów

WYDZIAŁY