nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu