nr 88/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku - traci moc przez zarządzenie nr 100/2017 z 22 września 2017 r.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach