nr 95/2017 z dnia 13 września 2017 roku - traci moc przez Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 09 października 2017 roku