Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 96/2017 z dnia 14 września 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 96/2017 z dnia 14 września 2017 roku

Zarządzenie nr 96/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 września  2017 roku w sprawie stypendium mieszkaniowego dla cudzoziemców przyjętych na  Anglojęzyczne Studia Doktoranckie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies) w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁY