OŚWIADCZENIE doktoranta o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki (Załącznik nr 7 do Regulaminu)