Pismo Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni w sprawie wprowadzenia regulaminów zamówień publicznych w UP w Poznaniu