Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Regulamin dobra intelektualne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Regulamin dobra intelektualne

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Regulaminy

WYDZIAŁY