Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72 /2018 Rektora z dnia 12 lipca 2018 roku
Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w POZNAIU

Regulaminy

WYDZIAŁY