Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przewodów doktorskich i tytułów profesora