Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rozporządzenie MNISW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 172) - Utraciło moc obowiązującą | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozporządzenie MNISW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 172) - Utraciło moc obowiązującą

WYDZIAŁY