Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rozporządzenie MNISW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozporządzenie MNISW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora

WYDZIAŁY