Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uchwała Senatu nr 126/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY