Uchwała Senatu nr 346/2012 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu