Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uchwały Senatu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uchwały Senatu

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2020-2024
28 CZERWCA 2023 R. XXVI POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 154/2023 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

PDF icon 155/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 155/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 157/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 158/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 159/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 159/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 161/2023 uchwała w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

PDF icon 162/2023 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025162/2023 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacj

PDF icon 163/2023 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2024/2025163/2023 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok

PDF icon 164/2023 uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2027/2028

PDF icon 165/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informatyka i inżynieria danych o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

PDF icon 165_zalaczniki.pdf

PDF icon 166/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

PDF icon 166_zalaczniki.pdf

PDF icon 167/2023 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 61/2021 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

PDF icon 167_zalacznik.pdf

PDF icon 168/2023 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 131/2022 w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon 168_zalacznik.pdf

PDF icon 168/2023 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 131/2022 w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon 169/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 355/2019 w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDF icon 169_zalaczniki.pdf

PDF icon 170/2023 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 409/2020 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku weterynaria dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021170/2023 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 409/2020 w sprawie us

PDF icon 170_zalacznik.pdf

PDF icon 171/2023 uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 172/2023 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 172/2023 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 173_zalacznik.pdf

 

31 MAJA 2023 R. XXV POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 147/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku weterynaria o profilu ogólnoakademickim

PDF icon zalacznik_uchwala_147.pdf

PDF icon 148/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

PDF icon zalaczniki_uchwala_148.pdf

PDF icon 149/2023 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, na nowo utworzony kierunek informatyka i inżynieria danych, na rok akademicki 2023/2024.

PDF icon 150/2023 uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 151/2023 uchwała w sprawie zmiany składu Rady Uczelni

PDF icon 152/2023 uchwała w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu

PDF icon 153/2023 uchwała w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 

26 KWIETNIA 2023 R. XXIV POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 144/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku architektura krajobrazu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

PDF icon 145/2023 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

PDF icon 146/2023 uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

29 MARCA 2023 R. XXIII POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 141/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku ogrodnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

PDF icon zalacznik_nr_1.pdf

PDF icon zalacznik_nr_2.pdf

PDF icon 142/2023 uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 156/2014 w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki

PDF icon 143/2023 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

22 LUTEGO 2023 R. XXII POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 140/2023 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Miejskie ogrodnictwo

PDF icon zalacznik_do_uchwaly_140_2023.pdf

 

25 STYCZNIA 2023R. XXI POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 137/2023 uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PDF icon 138/2023 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

PDF icon 139/2023 w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych

 

 


 

14 GRUDNIA 2022 R. XX POSIEDZENIE SENATU

PDF icon 131/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon zalacznik_do_uchwaly_nr_131_2022.pdf

PDF icon 132/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Rady Uczelni

PDF icon 133/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 134/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

PDF icon 135/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Statutowo - Regulaminowych

PDF icon 136/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu

 

23 listopada 2022 r. XIX posiedzenie Senatu

PDF icon 125/2022 uchwała w sprawie nadania prof. dr. hab. Mathiasowi Z. Strowskiemu tytułu doktora honoris causa

PDF icon 126/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 127/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 128/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 129/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 130/2022 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022

 


28 września 2022 r. XVII posiedzenie Senatu

PDF icon 113/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 326/2019 Senatu z dnia 3 lipca 2019 r.

PDF icon 113_zalaczniki_do_uchwaly.pdf

PDF icon 114/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 357/2019 Senatu z dnia 18 września 2019 r. (zmienionej Uchwałą Senatu nr 92/2022)

PDF icon 114_zalacznik_do_uchwaly.pdf

PDF icon 115/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 59/2021 Senatu z dnia 30 czerwca 2021 r.

PDF icon 115_zalaczniki_do_uchwaly.pdf

PDF icon 116/2022 uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Tomaszowi Gruszeckiemu

PDF icon 117/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

PDF icon 118/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu

PDF icon 119/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 120/2022 uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2022-2027

PDF icon 120_zalacznik_do_uchwaly.pdf

PDF icon 121/2022 uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 


22 czerwca 2022 r. XVI posiedzenie Senatu

PDF icon 103/2022 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

PDF icon 104/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.

PDF icon 105/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon 106/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku rolnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon 107/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku Wood science dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

PDF icon 108/2022 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024

PDF icon 109/2022 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024

PDF icon 110/2022 uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2026/2027

PDF icon 111/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 365/2019 z dnia 18 września 2019 r. dotyczącej zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

PDF icon 112/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 366/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia ...

 


25 maja 2022 r. XV posiedzenie Senatu

PDF icon 96/2022 uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 90/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 r.

PDF icon 97/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim nowego kierunku inżynieria ochrony klimatu

PDF icon 98/2022 uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia, na nowo utworzony kierunek inżynieria ochrony klimatu, na rok akademicki 2022/2023

PDF icon 99/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół

PDF icon 100/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

PDF icon 101/2022 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 102/2022 uchwała w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu umowy współpracy z Uniwersytetem Qinghai Nationalities w Chinach.

 


30 marca 2022 r. XIV posiedzenie Senatu

PDF icon 92/2022 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 357/2019 Senatu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań ustawy Prawo o ...

PDF icon 93/2022 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

PDF icon 94/2022 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

PDF icon 95/2022 uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

 

23 lutego 2022 r. XIII posiedzenie Senatu

PDF icon 90/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku weterynaria o profilu ogólnoakademickim

PDF icon 91/2022 uchwała w sprawie wyrażenia opinii o kandydaturze mgr. Jacka Wawrzynowicza na Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

26 stycznia 2022 r. XII posiedzenie Senatu

PDF icon 87/2022 uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego

PDF icon 88/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

PDF icon 89/2022 uchwała w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 


 

15 grudnia 2021 r. XI posiedzenie Senatu

PDF icon 81/2021 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku ogrodnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

PDF icon 82/2021 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

PDF icon 83/2021 w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Studiów

PDF icon 84/2021 w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych

PDF icon 85/2021 w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

PDF icon 86/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu umowy o współpracy z Jilin Agricultural University (Chiny)

 

27 października 2021 r. X posiedzenie Senatu

PDF icon 79/2021 w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PDF icon 80/2021 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

29 września 2021 r. IX posiedzenie Senatu

PDF icon 65/2021 w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PDF icon 66/2021 w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PDF icon 67/2021 w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PDF icon 68/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 69/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 70/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 71/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 72/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 73/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 74/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 75/2021 w sprawie zatwierdzenia oceny Uczelnianej Komisji Oceniającej

PDF icon 76/2021 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 77/2021 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

PDF icon 78/2021 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

26 maja 2021 r. VII posiedzenie Senatu

PDF icon 45/2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

PDF icon 46/2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Agri-food Economics and Trade dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

 

28 kwietnia 2021 r. VI posiedzenie Senatu

PDF icon 42/2021 w sprawie zmiany treści Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PDF icon 43/2021 w sprawie zasad tworzenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

PDF icon 44/2021 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PDF icon Regulamin Szkoły Doktorskiej

 


31 marca 2021 r. V posiedzenie Senatu

 


27 stycznia 2021 r. IV posiedzenie Senatu

 


 


16 grudnia 2020 r. III posiedzenie Senatu

 


25 listopada 2020 r. II posiedzenie Senatu

 


28 października 2020 r. - Uchwały podjęte w trybie obiegowym

 


23 września 2020 r. I posiedzenie Senatu

 Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2016-2020

26 października 2016 r. (II posiedzenie Senatu)

23 listopada 2016 r. (III posiedzenie Senatu)

21 grudnia 2016 r. (IV posiedzenie Senatu)

25 stycznia 2017 r. (V posiedzenie Senatu)

22 lutego 2017 r. (VI posiedzenie Senatu)

29 marca 2017 r. (VII posiedzenie Senatu)

 26 kwietnia 2017 r. (VIII posiedzenie Senatu)

31 maj 2017 (IX posiedzenie Senatu)

28 czerwca 2017 r. (X posiedzenie Senatu)

27 września 2017 r.   (XI posiedzenie Senatu)

25 października 2017 r.  (XII posiedzenie Senatu)

29 listopada 2017 r. (XIII posiedzenie Senatu)

20 grudnia 2017 r. (XIV posiedzenie Senatu)

31 stycznia 2018 r.     (XV posiedzenie Senatu)

28 lutego 2018 r.       (XVI posiedzenie Senatu)

28 marca 2018 r.     (XVII posiedzenie Senatu)

 

25 kwietnia 2018 r.   (XVIII posiedzenie Senatu)

 

23 maja 2018 r.         (XIX posiedzenie Senatu)

 

27 czerwca 2018 r.    (XX posiedzenie Senatu)

 

26 września 2018 r.         (XXI posiedzenie Senatu)

24 października 2018 r.       (XXII posiedzenie Senatu)

28 listopada 2018 r. (XXIII posiedzenie Senatu)

 

19 grudnia 2018 r. (XXIV posiedzenie Senatu)

 

30 stycznia 2019 r.           (XXV posiedzenie Senatu)

 

6 marca 2019 r.         (XXVI posiedzenie Senatu)

27 marca 2019 r.       (XXVII posiedzenie Senatu)

24 kwietnia 2019 r.   (XXVIII posiedzenie Senatu)

29 Maja 2019 r.   (XXIX posiedzenie Senatu)

 

26 czerwca 2019 r. (XXX posiedzenie Senatu)

 

3 lipca 2019 r. (XXXI posiedzenie Senatu)

 

18 września 2019 r.         (XXXII posiedzenie Senatu)

23 października 2019 r.  (XXXIII posiedzenie Senatu)

27 listopada 2019 r.        (XXXIV posiedzenie Senatu)

 

18 grudnia 2019 r.           (XXXV posiedzenie Senatu)

 

29 stycznia 2020 r.    (XXXVI posiedzenie Senatu)
 

 

10 lutego 2020 r.       (nadzwyczajne posiedzenie Senatu)

 

13 lutego 2020 r. (nadzwyczajne posiedzenie Senatu)

 

26 lutego 2020 r. (XXXVII posiedzenie Senatu)

 

29 kwietnia 2020 r. -  Uchwały podjęte w trybie obiegowym

 

22 maja 2020 r. -  Uchwała podjęta w trybie obiegowym

 

27 maja 2020 r. -  Uchwały podjęte w trybie obiegowym 

 

24 czerwca 2020 r. -  Uchwały podjęte w trybie obiegowym 

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2012-2016

 

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2008-2012


Uchwała nr 231/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie umowy o wspolpracy z Wydzialem Rolniczo-Ogrodniczym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Uchwała nr 232/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zabezpieczenia srodkow na wklad wlasny do projektu pt. 'Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesow decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy w lasach POMERANIA'.

Uchwała nr 233/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia kryteriow oceny ofert dla wylonienia bieglego rewidenta.

Uchwała nr 234/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: wskazania kandydatow na czlonkow komisji przetargowej.

Uchwała nr 235/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 10-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.

Uchwała nr 236/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 4-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Studiow.

Uchwała nr 237/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 5-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Nauki i Wspolpracy z Zagranica.

Uchwała nr 238/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 54-2009 Senatu z dnia 28.01.2009r. w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzen zasadniczych pracownikow UP w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem autorskim podatku.

Uchwała nr 239/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolinskiego za najlepsze prace magisterskie.

Uchwała nr 240/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: regulaminu Centrum Kultury Fizycznej.

Uchwała nr 241/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na powolanie dra hab. Jana Mazurkiewicza na stanowisko kierujacego Zakladem Doswiadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.

Uchwała nr 242/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: wyboru bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2010.

Uchwała nr 243/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: poparcia propozycji poprawki do projektu ustawy budzetowej na rok 2011.

Uchwała nr 244/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwaly nr 79-II-2010 Rady Wydzialu Ekonomiczno-Spolecznego z dnia 29 pazdziernika 2010 roku w sprawie ustalenia liczebnosci grup dydaktycznych.

Uchwała nr 245/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia wzoru ankiety do oceny programu studiow.

Uchwała nr 246/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany organizacji roku akademickiego 2010-2011 i 2011-2012.

Uchwała nr 247/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakladami doswiadczanymi na rok 2010 i upowaznienia dla Rektora.

Uchwała nr 248/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Bartlomieja Mazeli.

Uchwała nr 249/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 306-2008 Senatu UP w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow oraz finalistow olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 250/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: prowizorium budzetowego Uczelni na rok 2011.

Uchwała nr 251/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 252/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 253/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Boguslawa Kaminskiego.

Uchwała nr 254/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 255/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 11-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 256/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 36-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 148-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentow.

Uchwała nr 257/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 37-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 149-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentow.

Uchwała nr 258/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 38-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 150-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantow.

Uchwała nr 259/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 39-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 151-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantow.

Uchwała nr 260/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Bandurskiej.

Uchwała nr 261/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Slusarza.

Uchwała nr 262/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o nagrode Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 263/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 264/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany nazwy Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego na Studium Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 265/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zaopiniowania likwidacji Rolniczego Zakladu Doswiadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 266/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatow czlonkow Senatu.

Uchwała nr 267/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Tomasza Jankowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 268/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Dariusza Gwiazdowicza.

Uchwała nr 269/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Finanse w gospodarce zywnosciowej.

Uchwała nr 270/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Ekonomia regionalna i integracja europejska.

Uchwała nr 271/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Ekonomika turystyki przyrodniczej.

Uchwała nr 272/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 273/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 274/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 275/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 6-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 276/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 9-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.

Uchwała nr 277/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 11-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 278/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na odwolanie mgr inż. Krystyny Skrzypek ze stanowiska Dyrektora Rolniczego Zakladu Doswiadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 279/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012-2013.

Uchwała nr 280/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: studiow podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Uchwała nr 281/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok.

Uchwała nr 282/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny wynikow realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z dzialalnosci finansowej Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 283/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 284/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z dzialalnosci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2010 roku.

Uchwała nr 285/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2010 roku.

Uchwała nr 286/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci administracji centralnej Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 287/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011.

Uchwała nr 288/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: nadania prof. dr. Johannesowi A. M. van Arendonkowi tytulu doktora honoris causa.

Uchwała nr 289/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Pawla Mackowiaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 290/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Kornela Ratajczaka.

Uchwała nr 291/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romana Jaszczaka.

Uchwała nr 292/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Robakowskiego.

Uchwała nr 293/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Michała Bronickiego.

Uchwała nr 294/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Marka Gehrke.

Uchwała nr 295/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Walkowiaka.

Uchwała nr 296/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 297/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: obowiazkow dydaktycznych nauczycieli akademickich, wysokosci pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała nr 298/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajec dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała nr 299/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia o wspolpracy z Pekinskim Uniwersytetem Rolniczym, ChRL.

Uchwała nr 300/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 4-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Studiow.

Uchwała nr 301/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 14-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uchwała nr 302/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Fabisiak.

Uchwała nr 303/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 304/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: zgloszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 305/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatow czlonkow Senatu.

Uchwała nr 306/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: utworzenia specjalnosci energooszczedne technologie w budownictwie na kierunku inzynieria srodowiska prowadzonym na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska.

Uchwała nr 307/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 221-2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 26 wrzesnia 2007 r.

Uchwała nr 308/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: wysokosci nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolinskiego za najlepsze prace magisterskie.

Uchwała nr 309/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia kryteriow oceny ofert dla wylonienia bieglego rewidenta.

Uchwała nr 310/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: wskazania kandydatow na czlonkow komisji przetargowej.

Uchwała nr 311/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na objecie stanowiska dyrektora Zakladu Doswiadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roslin Gorzyn z siedziba w Poznaniu.

Uchwała nr 312/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 313/2011 z dnia 23.11.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia o wspolpracy z Osaka City University, Japonia.

Uchwała nr 314/2011 z dnia 23.11.2011 r.
w sprawie: bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 315/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: powolania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 316/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Technologia zywności i zywienie człowieka specjalnosci Analityka zywnosci.

Uchwała nr 317/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wytycznych dla rad wydzialow dotyczacych tworzenia programow ksztalcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 318/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakladami doswiadczalnymi na rok 2011 i upowaznienia dla Rektora.

Uchwała nr 319/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci na potrzeby Zakladu Rekultywacji.

Uchwała nr 320/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 321/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow, rozdzialu mandatow czlonkow Senatu oraz regulaminu wyborow i kalendarza czynnosci wyborczych.

Uchwała nr 322/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. Mariana Kubiaka.

Uchwała nr 323/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. Heleny Niec.

Uchwała nr 324/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: prowizorium budzetowego Uczelni na rok 2012.

Uchwała nr 325/2012 z dnia 01.02.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 326/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: przystapienia Uczelni do konsorcjum realizujacego Europejskie Studia Magisterskie w zakresie Morfologii porownawczej zwierzat.

Uchwała nr 327/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: okreslenia liczby studentow studiow stacjonarnych na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 328/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow oraz finalistow olimpiad stopnia centralnego na lata 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

Uchwała nr 329/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow konkursow ogolnopolskich.

Uchwała nr 330/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 331/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 332/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia dr Moniki Bartos-Spychaly na stanowisku dyrektora Zakladu Doswiadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roslin Gorzyn z siedziba w Poznaniu.

Uchwała nr 333/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 334/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 335/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 336/2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 337/2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie: wykladni i interpretacji paragraf 111 ust. 6 i 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 338/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: wytycznych dla rad wydzialow i Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych dotyczacych programow ksztalcenia dla studiow podyplomowych.

Uchwała nr 339/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: zaopiniowania wnioskow o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 340/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: ustalenia na kadencje 2012-2016 liczby prodziekanow na poszczegolnych wydzialach.

Uchwała nr 341/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 342/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Wojciecha Muellera.

Uchwała nr 343/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Rynieckiego.

Uchwała nr 344/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Michala Jerzaka.

Uchwała nr 345/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: regulaminu studiow Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 346/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: regulaminu studiow doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 347/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zasad pobierania oplat za swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunkow zwalniania z tych oplat.

Uchwała nr 348/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia mgra inz. Marka Klimeckiego na stanowisku kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 349/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 8-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Budzetu i Finansow.

Uchwała nr 350/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska kierunku studiow Inzynieria i gospodarka wodna oraz okreslenia dla niego efektow ksztalcenia.

Uchwała nr 351/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2013-2014.

Uchwała nr 352/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2013-2014.

Uchwała nr 353/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: okreslenia efektow ksztalcenia na studiach doktoranckich.

Uchwała nr 354/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok.

Uchwała nr 355/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Uczelni w 2011 roku.

Uchwała nr 356/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny działalności Uniwersytetu oraz zatwierdzania rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011 roku.

Uchwała nr 357/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011 r..

Uchwała nr 358/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Uczelni w 2011 roku.

Uchwała nr 359/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012.

Uchwała nr 360/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na realizacje przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu inwestycji pt. 'Budowa Kliniki Weterynaryjnej Malych i Duzych Zwierzat'.

Uchwała nr 361/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 362/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Zdzisława Boryczko.

Uchwała nr 363/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Bogdana Feliksa Kani.

Uchwała nr 364/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Kasprzaka.

Uchwała nr 365/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: liczebności studenckich grup dydaktycznych.

Uchwała nr 366/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zakresu obowiazkow dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajow zajec objetych zakresem tych obowiazkow, wysokosci pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Uchwała nr 367/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajec dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.

Uchwała nr 368/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 369/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. dra Tadeusza Chrzaszcza.

Uchwała nr 370/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: nadania czterem salom wykladowym w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 imion zasluzonych profesorow.

Uchwała nr 371/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Regulaminu korzystania z dobr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 372/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na inwestycje planowana przez Szpital Wojewodzki w Poznaniu.

Uchwała nr 373/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zamiany prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 374/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biotechnologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 375/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekoenergetyka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 376/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka i agroinżynieria o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 377/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 378/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 379/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku rolnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 380/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technika rolnicza i leśna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 381/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku leśnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Leśnym.

 

Uchwała nr 382/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 383/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 384/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 385/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: efektów kształcenia dla kierunku weterynaria.

 

Uchwała nr 386/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 387/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia drewna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Drewna.

 

Uchwała nr 388/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 389/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 390/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 391/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 392/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka o profilu praktycznymprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 393/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 394/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 395/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 396/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku towaroznawstwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 397/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.

 

Uchwała nr 398/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.

 

Uchwała nr 399/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii

Środowiska.

 

Uchwała nr 400/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 401/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 402/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 403/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku polityka społeczna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2005-2008

 

Uchwała nr 1/2005 z dnia 28.09.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 81-03 z 21 maja 2003 r.

Uchwała nr 2/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Studiów.

Uchwała nr 3/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Nauki.

Uchwała nr 4/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 5/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Akademii.

Uchwała nr 6/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała nr 7/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Uchwała nr 8/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 9/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Rady do spraw Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 10/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 11/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 12/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uchwała nr 13/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Akademii.

Uchwała nr 14/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Akademii do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Uchwała nr 15/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Zbigniewa Brody.

Uchwała nr 16/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Stanisława Proszyka.

Uchwała nr 17/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romualda Górskiego.

Uchwała nr 18/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 250%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dzienne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 19/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 250_05 Senatu Akademii Rolnczej w Poznaniu z dnia 25 05 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 06%7C07.

Uchwała nr 20/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 251%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia zaoczne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 21/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 251%7C05 Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 22/2005 z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 252%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2006 - 2008.

Uchwała nr 24/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyki.

Uchwała nr 25/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego.

Uchwała nr 26/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zawarcia umowy w sprawie realizacji projektu pt. Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych.

Uchwała nr 27/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji (linia światłowodowa).

Uchwała nr 28/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie prac realizacyjnych nad projektami o charakterze budowlano-modernizacyjnym.

Uchwała nr 29/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005.

Uchwała nr 30/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zaopiniowania warunków wyboru biegłego rewidenta.

Uchwała nr 31/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Tadeusza Michalskiego.

Uchwała nr 32/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Stanisława Podsiadłowskiego.

Uchwała nr 33/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: nadania prof. dr. hab. Tadeuszowi Ho[l]ubowiczowi tytu[l]u doktora honoris causa.

Uchwała nr 34/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Bolesława Sękowskiego.

Uchwała nr 35/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia umowy dotyczącej utworzenia konsorcjum 8 uczelni publicznych miasta Poznania.

Uchwała nr 36/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia w zakresie realizacji projektu nt. Wielkopolska - kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Uchwała nr 37/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia ramowej umowy w sprawie szkolenia i certyfikacji nauczycieli przez firmę Microsoft.

Uchwała nr 38/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 6%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała nr 39/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Jana Kiryluka.

Uchwała nr 40/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Sulewskiej.

Uchwała nr 41/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005.

Uchwała nr 42/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia prowizorium budżetowego na okres od 1 stycznia 2006 r. do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

Uchwała nr 43/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Polską Izbą Dodatków do Żywności.

Uchwała nr 44/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, pozostałych do wykorzystania w roku 2005.

Uchwała nr 45/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 46/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 47/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 48/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 49/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 50/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 51/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 52/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 53/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 54/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 55/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 56/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 57/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Jacka Czekały.

Uchwała nr 58/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romana Gornowicza.

Uchwała nr 59/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Bogusława Kamińskiego.

Uchwała nr 60/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Poznaniu%22.

Uchwała nr 61/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 250%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 62/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 251%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 63/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 250%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 64/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 251%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 65/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała nr 66/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: likwidacji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego.

Uchwała nr 67/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia umowy o współpracy ze spółką ALPROCOM z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała nr 68/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 69/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia umowy o współpracy ze spółką APEKS z siedzibą w Pile.

Uchwała nr 70/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: uzupełnienia treści uchwały nr 28%7C2005 Senatu AR z dnia 23 listopada 2005 roku.

Uchwała nr 71/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Jacka Kijowskiego.

Uchwała nr 72/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Golcz.

Uchwała nr 73/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Włodzimierza Nowaka.

Uchwała nr 74/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: wszczęcia działań zmierzających do utworzenia nowego wydziału.

Uchwała nr 75/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zmiany statutu.

Uchwała nr 76/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: powołania Doraźnej Senackiej Komisji do spraw Statutu.

Uchwała nr 77/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 78/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Weterynaryjnym w Cluj-Napoca w Rumunii.

Uchwała nr 79/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.

Uchwała nr 80/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy ze Spółką z o.o. %22Metalbud%22 z siedzibą w miejscowości Podlas.

Uchwała nr 81/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zbycia udziałów Uczelni w Spółce pod firmą %22Porozumienie Radiowe - Poznań%22 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała nr 82/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Uchwała nr 83/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania zamiaru zgłoszenia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów o charakterze budowlano-inwestycjnym.

Uchwała nr 84/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Juliusza Perkowskiego.

Uchwała nr 85/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: zmian do uchwały Senatu nr 124%7C98 z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów.

Uchwała nr 86/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów.

Uchwała nr 87/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 88/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego - powołanie Pracowni produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

Uchwała nr 89/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: utworzenia kierunku architektura krajobrazu prowadzonego przez Wydział Ogrodniczy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 90/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia na kierunku ogrodnictwo specjalności hodowla roślin i nasiennictwo na studiach niestacjonarnych.

Uchwała nr 91/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: nadania nazwy budynkowi Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Uchwała nr 92/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Kazimierza Gawęckiego.

Uchwała nr 93/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 94/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 95/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: kosztów modernizacji dworku przy ul. Wojska Polskiego 71D.

Uchwała nr 96/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 2006 roku.

Uchwała nr 97/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Edwarda Pospiecha .

Uchwała nr 98/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Buraczewskiego .

Uchwała nr 99/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Poznaniu .

Uchwała nr 100/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia na kierunku technika rolnicza i leśna specjalności inżynieria agroenergetyki na studiach stacjonarnych.

Uchwała nr 101/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2007-2008.

Uchwała nr 102/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 103/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Akademii w 2005r.

Uchwała nr 104/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora w 2005 roku.

Uchwała nr 105/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: oceny działalności Kanclerza Akademii w 2005 roku.

Uchwała nr 106/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 107/2006 z dnia 31.05.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 108/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 109/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 42.

Uchwała nr 110/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Podlaskiej 12-14.

Uchwała nr 111/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: zezwolenia na nabycie mienia.

Uchwała nr 112/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Rolniczej im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 112/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: DODATEK DO UCHWALY nr 112 - KARTA NAUKOWCA .

Uchwała nr 113/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Włodzimierza Dolaty na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 114/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Andrzeja Blecharczyka.

Uchwała nr 115/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Guzendy.

Uchwała nr 116/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Walkowiaka.

Uchwała nr 117/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 118/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 119/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 120/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 121/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 122/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: zezwolenia na nabycie mienia.

Uchwała nr 123/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 124/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 125/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 126/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 4%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 127/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

Uchwała nr 128/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przetargowej.

Uchwała nr 129/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Józefa Piroga.

Uchwała nr 130/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Ślósarza.

Uchwała nr 131/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zmiany nazwy Uczelni.

Uchwała nr 132/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pełnomocnika ds.

Uchwała nr 133/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: powołania Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.

Uchwała nr 134/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego.

Uchwała nr 135/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 136/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 137/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem wraz z deklaracją wekslową oraz dobrowolnym poddaniem się egzekucji prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 138/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu o umieszczenie w planie rzeczowo-finansowym Akademii Rolniczej w Poznaniu na rok 2007.

Uchwała nr 139/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia biegłego rewidenta.

Uchwała nr 140/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zmiany treści załącznika nr 3 do Statutu AR uchwalonego 30.06.2006 r.

Uchwała nr 141/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 3%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki.

Uchwała nr 142/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 143/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

Uchwała nr 144/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy RGD Gorzyń.

Uchwała nr 145/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie aneksu do umowy o administrowanie gruntami leśnymi, należącymi do nieruchomości rolnej AR w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń.

Uchwała nr 146/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie umowy o wspólnej realizacji inwestycji (linia światłowodowa).

Uchwała nr 147/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: utworzenia Centrum transferu innowacji i technologii dla meblarstwa.

Uchwała nr 148/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Andrzeja Komosy na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 149/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Janusza Olejnika na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 150/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu%22.

Uchwała nr 151/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 101%7C2006 z dnia 24.05.2006 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007%7C2008.

Uchwała nr 152/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wykładni i interpretacji tresci paragrafu 80 ust. 8 i ust. 21 Statutu Akademii.

Uchwała nr 153/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 154/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 155/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w latach 2006-2007.

Uchwała nr 156/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody w Administrowaniu.

Uchwała nr 157/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń w Administrowaniu.

Uchwała nr 158/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Administrowaniu.

Uchwała nr 159/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda w Administrowaniu.

Uchwała nr 160/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina.

Uchwała nr 161/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.

Uchwała nr 162/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: przystąpienia do konsorcjum pn. %22Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu%22.

Uchwała nr 163/2007 z dnia 07.02.2007 r.
w sprawie: przystąpienia do konsorcjum uczelni akademickich składających wniosek na realizację projektu pn. %22Centra kształcenia na odległość na wsiach%22.

Uchwała nr 164/2007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku towaroznawstwo prowadzonego przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 165/2007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: nadania sali wykładowej w budynku przy ul. Szydłowskiej 50 imienia prof. Józefa Dudy.

Uchwała nr 166/202007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 167/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Zbigniewa Krejpcio.

Uchwała nr 168/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Grażyny Lewandowicz.

Uchwała nr 169/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała nr 170/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku %22dietetyka%22 prowadzonego przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 171/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: przekształcenia Wydziału Rolniczego, Wydziału Technologii Drewna i Wydziału Ogrodniczego.

Uchwała nr 172/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: powołania kierujących Zakładem Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w Gorzyniu i Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Baranowie.

Uchwała nr 173/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: utworzenia %22Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju%22.

Uchwała nr 174/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Senackiej ds. przygotowania regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych wymaganych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu AR.

Uchwała nr 175/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 176/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 177/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: nadania prof. dr hab. Dorocie Jamroz tytułu %22doktora honoris causa%22.

Uchwała nr 178/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Klimko na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 179/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Kwaśnej.

Uchwała nr 180/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych.

Uchwała nr 181/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 182/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 183/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 184/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 185/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/1 na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego ATANER Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań - właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 60/2, 61, 62, 63, 64 i 65

Uchwała nr 186/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: zabezpieczenia pożyczki hipoteką obciążającą prawo własności nieruchomości.

Uchwała nr 187/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Augustyna Markiewicza.

Uchwała nr 188/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Stanisławy Korszun.

Uchwała nr 189/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zmiany § 125 ust. 1 statutu Uczelni.

Uchwała nr 190/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość.

Uchwała nr 191/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku polityka społeczna.

Uchwała nr 192/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008%7C2009.

Uchwała nr 193/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009

Uchwała nr 194/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii za 2006 rok.

Uchwała nr 195/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 196/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 197/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2006 roku.

Uchwała nr 198/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 199/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 200/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: ustalenia liczby prodziekanów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

Uchwała nr 201/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na rok 2007 poprzez zwiększenie kwot przewidzianych w planie na kompleksową przebudowę sal wykładowych A, B i F

Uchwała nr 202/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na rok 2007 poprzez wprowadzenie do planu zadania pod nazwą Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Uchwała nr 203/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem wraz z deklaracją wekslową prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Uchwała nr 204/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Łuckim Instytutem Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Ukraina.

Uchwała nr 205/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Wszechukraińską Ligą Ekologiczną.

Uchwała nr 206/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Krzysztofa W. Nowaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 207/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Cieślak.

Uchwała nr 208/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 154%7C2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 209/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 210/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 211/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Jerzego Modrzyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 212/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Andrzeja Kruczka.

Uchwała nr 213/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Uchwała nr 214/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu%22.

Uchwała nr 215/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 216/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zmiany § 83 ust. 2 statutu Uczelni.

Uchwała nr 217/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wysokosci pensum dydaktycznego, warunkow jego obnizania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007%7C2008.

Uchwała nr 218/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych.

Uchwała nr 219/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

Uchwała nr 220/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 65%7C2006 z dnia 22 lutego 2006r w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała nr 221/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską.

Uchwała nr 222/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania studentom Akademii Rolniczej nagród i wyróżnień Rektora oraz nadawania absolwentom medalu Za osiągnięcia w studiach.

Uchwała nr 223/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie nowej elewacji przy W. Polskiego 71D.

Uchwała nr 224/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na kompleksową przebudowę sali w budynku Chemii Rolnej.

Uchwała nr 225/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie hali sportowej wraz przy ul. Dojazd.

Uchwała nr 226/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie remontu pokoi w domu studenckim Danuśka.

Uchwała nr 227/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na dostawę drzwi przeciwpożarowych w domach studenckich.

Uchwała nr 228/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zabezpieczenia hipoteką obciążającą prawo własności nieruchomości.

Uchwała nr 229/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Adama Krysztofiaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 230/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Wojciecha Muellera.

Uchwała nr 231/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Rynieckiego.

Uchwała nr 232/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 233/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Senatu.

Uchwała nr 234/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 2%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Studiów.

Uchwała nr 235/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 4%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 236/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 8%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 237/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 10%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 238/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 239/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady ds. Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 240/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu przeprowadzenia konkursu na kierujących zakładami doświadczalnymi (Gorzyń, Baranowo).

Uchwała nr 241/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przetargowej.

Uchwała nr 242/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 243/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 244/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Witolda Pazdrowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 245/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Wiesława Pilarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 246/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi tytułu doktora honoris causa.

Uchwała nr 247/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 248/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską.

Uchwała nr 249/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 250/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 251/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 252/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia biegłego rewidenta.

Uchwała nr 253/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Andrzeja Łyczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 254/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Jerzego Weresa na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 255/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ignacego Korczyńskiego.

Uchwała nr 256/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na inwestycje planowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów.

Uchwała nr 257/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 258/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 7%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Uchwała nr 259/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: regulaminu archiwum uczelnianego Akademii Rolniczej im.

Uchwała nr 260/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie mgr inż. Krystyny Skrzypek na stanowisko dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 261/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie prof. dra hab. Andrzeja Rutkowskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt Gorzyń.

Uchwała nr 262/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007.

Uchwała nr 263/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Urbańskiego.

Uchwała nr 264/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz regulaminu wyborów i kalendarza czynności wyborczych.

Uchwała nr 265/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2008.

Uchwała nr 266/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 267/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr 268/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Kozłowskiej.

Uchwała nr 269/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zatrudnienia prof. dra hab. med. Jarosława Walkowiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Uchwała nr 270/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 271/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia na kadencję 2008-2012 liczby prodziekanów na poszczególnych wydziałach.

Uchwała nr 272/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 257%7C2007 Senatu AR z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 273/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 8%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 274/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 9%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady do spraw Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 275/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Ryszarda Ganowicza.

Uchwała nr 276/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zgody na sprzedaż użyczonego majątku ruchomego przynależnego do nieruchomości rolnej Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń w dzierżawie.

Uchwała nr 277/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 278/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Michała Jerzaka.

Uchwała nr 279/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała nr 280/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 264%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 281/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Rolniczej Regulaminu Samorządu Studenckiego AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 282/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 283/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 284/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 265%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu zatwierdzającej prowizorium budżetowe na rok 2008.

Uchwała nr 285/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: przyjęcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacji w wysokości 400.000 zł.

Uchwała nr 286/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Kryszak.

Uchwała nr 287/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary Polityckiej.

Uchwała nr 288/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej.

Uchwała nr 289/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolniczym makrokierunku informatyka i agroinżynieria.

Uchwała nr 290/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym, na kierunku leśnictwo, specjalności przedsiębiorczość leśna.

Uchwała nr 291/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 292/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: rozdziału mandatów członków Senatu na kadencję 2008-2012.

Uchwała nr 293/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Języków Obcych.

Uchwała nr 294/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uchwała nr 295/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 297/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 298/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 264%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej (zmienionej uchwałą nr 280%7C2008 z dnia 26 marca 2008 roku).

Uchwała nr 299/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Leszka Nogowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 300/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Waldemara Masztalerza.

Uchwała nr 301/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Kasprzaka.

Uchwała nr 302/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia oceny okresowej mgra Mariusza Polarczyka.

Uchwała nr 303/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 304/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 305/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 306/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009%7C2010, 2010%7C2011, 2011%7C2012.

Uchwała nr 307/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad wydzialow i Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych w celu uchwalenia planow studiow i programow nauczania, planow i.

Uchwała nr 308/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 309/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok.

Uchwała nr 310/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 311/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 312/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2007 roku.

Uchwała nr 313/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2007 roku.

Uchwała nr 314/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 315/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 316/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wyrażenia opinii na temat zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizacji kształcenia zamawianego na kierunkach biotechnologia i inżynieria środowiska.

Uchwała nr 317/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Babeła.

Uchwała nr 318/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Flaczyk.

Uchwała nr 319/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 320/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wysokosci pensum dydaktycznego, warunkow jego obnizania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2008%7C2009.

Uchwała nr 321/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych.

Uchwała nr 322/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2008.

Uchwała nr 323/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: warunkow i trybu kierowania przez Uniwersytet Przyrodniczy jego pracownikow, doktorantow i studentow za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Uchwała nr 324/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o wynagrodzeniach pracowników oraz zaniepokojenia sytuacją finansową publicznych szkół wyższych.

Subskrybuj RSS - Uchwały Senatu

WYDZIAŁY