Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla doktorantów (załącznik 1 do Regulaminu)