Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (załącznik 2 do Regulaminu)