Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku dla I roku o pomoc materialną 2017/18 (załącznik nr 1)