Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2008-2012 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2008-2012


Uchwała nr 231/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie umowy o wspolpracy z Wydzialem Rolniczo-Ogrodniczym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Uchwała nr 232/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zabezpieczenia srodkow na wklad wlasny do projektu pt. 'Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesow decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy w lasach POMERANIA'.

Uchwała nr 233/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia kryteriow oceny ofert dla wylonienia bieglego rewidenta.

Uchwała nr 234/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: wskazania kandydatow na czlonkow komisji przetargowej.

Uchwała nr 235/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 10-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.

Uchwała nr 236/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 4-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Studiow.

Uchwała nr 237/2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 5-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Nauki i Wspolpracy z Zagranica.

Uchwała nr 238/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 54-2009 Senatu z dnia 28.01.2009r. w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzen zasadniczych pracownikow UP w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem autorskim podatku.

Uchwała nr 239/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolinskiego za najlepsze prace magisterskie.

Uchwała nr 240/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: regulaminu Centrum Kultury Fizycznej.

Uchwała nr 241/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na powolanie dra hab. Jana Mazurkiewicza na stanowisko kierujacego Zakladem Doswiadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.

Uchwała nr 242/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: wyboru bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2010.

Uchwała nr 243/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie: poparcia propozycji poprawki do projektu ustawy budzetowej na rok 2011.

Uchwała nr 244/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwaly nr 79-II-2010 Rady Wydzialu Ekonomiczno-Spolecznego z dnia 29 pazdziernika 2010 roku w sprawie ustalenia liczebnosci grup dydaktycznych.

Uchwała nr 245/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia wzoru ankiety do oceny programu studiow.

Uchwała nr 246/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany organizacji roku akademickiego 2010-2011 i 2011-2012.

Uchwała nr 247/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakladami doswiadczanymi na rok 2010 i upowaznienia dla Rektora.

Uchwała nr 248/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Bartlomieja Mazeli.

Uchwała nr 249/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 306-2008 Senatu UP w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow oraz finalistow olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 250/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: prowizorium budzetowego Uczelni na rok 2011.

Uchwała nr 251/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 252/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 253/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Boguslawa Kaminskiego.

Uchwała nr 254/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 255/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 11-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 256/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 36-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 148-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentow.

Uchwała nr 257/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 37-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 149-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentow.

Uchwała nr 258/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 38-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 150-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantow.

Uchwała nr 259/2011 z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 39-2008 Senatu z dnia 17.12.2008 r. (zmienionej uchwala nr 151-2009 z dnia 16.12.2009 r.) w sprawie powolania Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantow.

Uchwała nr 260/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Bandurskiej.

Uchwała nr 261/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Slusarza.

Uchwała nr 262/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o nagrode Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 263/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 264/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany nazwy Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego na Studium Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 265/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zaopiniowania likwidacji Rolniczego Zakladu Doswiadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 266/2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatow czlonkow Senatu.

Uchwała nr 267/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Tomasza Jankowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 268/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Dariusza Gwiazdowicza.

Uchwała nr 269/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Finanse w gospodarce zywnosciowej.

Uchwała nr 270/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Ekonomia regionalna i integracja europejska.

Uchwała nr 271/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia specjalnosci Ekonomika turystyki przyrodniczej.

Uchwała nr 272/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 273/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 274/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 275/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 6-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 276/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 9-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.

Uchwała nr 277/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 11-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 278/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na odwolanie mgr inż. Krystyny Skrzypek ze stanowiska Dyrektora Rolniczego Zakladu Doswiadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 279/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012-2013.

Uchwała nr 280/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: studiow podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Uchwała nr 281/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok.

Uchwała nr 282/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny wynikow realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z dzialalnosci finansowej Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 283/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 284/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z dzialalnosci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2010 roku.

Uchwała nr 285/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2010 roku.

Uchwała nr 286/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci administracji centralnej Uczelni w 2010 roku.

Uchwała nr 287/2011 z dnia 25.05.2011 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011.

Uchwała nr 288/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: nadania prof. dr. Johannesowi A. M. van Arendonkowi tytulu doktora honoris causa.

Uchwała nr 289/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Pawla Mackowiaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 290/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Kornela Ratajczaka.

Uchwała nr 291/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romana Jaszczaka.

Uchwała nr 292/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Robakowskiego.

Uchwała nr 293/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Michała Bronickiego.

Uchwała nr 294/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Marka Gehrke.

Uchwała nr 295/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: przedluzenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Walkowiaka.

Uchwała nr 296/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 297/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: obowiazkow dydaktycznych nauczycieli akademickich, wysokosci pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała nr 298/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajec dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała nr 299/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia o wspolpracy z Pekinskim Uniwersytetem Rolniczym, ChRL.

Uchwała nr 300/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 4-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Studiow.

Uchwała nr 301/2011 z dnia 29.06.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 14-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uchwała nr 302/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Fabisiak.

Uchwała nr 303/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 304/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: zgloszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 305/2011 z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatow czlonkow Senatu.

Uchwała nr 306/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: utworzenia specjalnosci energooszczedne technologie w budownictwie na kierunku inzynieria srodowiska prowadzonym na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska.

Uchwała nr 307/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 221-2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 26 wrzesnia 2007 r.

Uchwała nr 308/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: wysokosci nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolinskiego za najlepsze prace magisterskie.

Uchwała nr 309/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia kryteriow oceny ofert dla wylonienia bieglego rewidenta.

Uchwała nr 310/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: wskazania kandydatow na czlonkow komisji przetargowej.

Uchwała nr 311/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na objecie stanowiska dyrektora Zakladu Doswiadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roslin Gorzyn z siedziba w Poznaniu.

Uchwała nr 312/2011 z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 313/2011 z dnia 23.11.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia o wspolpracy z Osaka City University, Japonia.

Uchwała nr 314/2011 z dnia 23.11.2011 r.
w sprawie: bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 315/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: powolania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 316/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: utworzenia na studiach II stopnia na kierunku Technologia zywności i zywienie człowieka specjalnosci Analityka zywnosci.

Uchwała nr 317/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wytycznych dla rad wydzialow dotyczacych tworzenia programow ksztalcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 318/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakladami doswiadczalnymi na rok 2011 i upowaznienia dla Rektora.

Uchwała nr 319/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci na potrzeby Zakladu Rekultywacji.

Uchwała nr 320/2012 z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 321/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow, rozdzialu mandatow czlonkow Senatu oraz regulaminu wyborow i kalendarza czynnosci wyborczych.

Uchwała nr 322/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. Mariana Kubiaka.

Uchwała nr 323/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. Heleny Niec.

Uchwała nr 324/2012 z dnia 25.01.2012 r.
w sprawie: prowizorium budzetowego Uczelni na rok 2012.

Uchwała nr 325/2012 z dnia 01.02.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 326/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: przystapienia Uczelni do konsorcjum realizujacego Europejskie Studia Magisterskie w zakresie Morfologii porownawczej zwierzat.

Uchwała nr 327/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: okreslenia liczby studentow studiow stacjonarnych na rok akademicki 2012-2013.

Uchwała nr 328/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow oraz finalistow olimpiad stopnia centralnego na lata 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

Uchwała nr 329/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: szczegolowych zasad przyjmowania na studia laureatow konkursow ogolnopolskich.

Uchwała nr 330/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 331/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 332/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia dr Moniki Bartos-Spychaly na stanowisku dyrektora Zakladu Doswiadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roslin Gorzyn z siedziba w Poznaniu.

Uchwała nr 333/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 334/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 335/2012 z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie: sprzedazy prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 336/2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 337/2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie: wykladni i interpretacji paragraf 111 ust. 6 i 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 338/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: wytycznych dla rad wydzialow i Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych dotyczacych programow ksztalcenia dla studiow podyplomowych.

Uchwała nr 339/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: zaopiniowania wnioskow o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

Uchwała nr 340/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: ustalenia na kadencje 2012-2016 liczby prodziekanow na poszczegolnych wydzialach.

Uchwała nr 341/2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie: wygasniecia mandatu czlonka Senatu.

Uchwała nr 342/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Wojciecha Muellera.

Uchwała nr 343/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Rynieckiego.

Uchwała nr 344/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: przedluzenia zatrudnienia w ramach umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Michala Jerzaka.

Uchwała nr 345/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: regulaminu studiow Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 346/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: regulaminu studiow doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 347/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zasad pobierania oplat za swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunkow zwalniania z tych oplat.

Uchwała nr 348/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia mgra inz. Marka Klimeckiego na stanowisku kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 349/2012 z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 8-2008 Senatu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powolania Senackiej Komisji ds. Budzetu i Finansow.

Uchwała nr 350/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska kierunku studiow Inzynieria i gospodarka wodna oraz okreslenia dla niego efektow ksztalcenia.

Uchwała nr 351/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2013-2014.

Uchwała nr 352/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2013-2014.

Uchwała nr 353/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: okreslenia efektow ksztalcenia na studiach doktoranckich.

Uchwała nr 354/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok.

Uchwała nr 355/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Uczelni w 2011 roku.

Uchwała nr 356/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny działalności Uniwersytetu oraz zatwierdzania rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011 roku.

Uchwała nr 357/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny dzialalnosci Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011 r..

Uchwała nr 358/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Uczelni w 2011 roku.

Uchwała nr 359/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012.

Uchwała nr 360/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na realizacje przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu inwestycji pt. 'Budowa Kliniki Weterynaryjnej Malych i Duzych Zwierzat'.

Uchwała nr 361/2012 z dnia 23.05.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwaly nr 321-2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie podzialu na okregi wyborcze, rozdzialu mandatow czlonkow Uczelnianego Kolegium Elektorow.

Uchwała nr 362/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Zdzisława Boryczko.

Uchwała nr 363/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Bogdana Feliksa Kani.

Uchwała nr 364/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Kasprzaka.

Uchwała nr 365/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: liczebności studenckich grup dydaktycznych.

Uchwała nr 366/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zakresu obowiazkow dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajow zajec objetych zakresem tych obowiazkow, wysokosci pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Uchwała nr 367/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajec dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.

Uchwała nr 368/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: nadania medalu 'Zasluzony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu'.

Uchwała nr 369/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: uhonorowania tablica pamiatkowa prof. dra Tadeusza Chrzaszcza.

Uchwała nr 370/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: nadania czterem salom wykladowym w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 imion zasluzonych profesorow.

Uchwała nr 371/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zmiany tresci Regulaminu korzystania z dobr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 372/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na inwestycje planowana przez Szpital Wojewodzki w Poznaniu.

Uchwała nr 373/2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zamiany prawa wlasnosci nieruchomosci.

Uchwała nr 374/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biotechnologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 375/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekoenergetyka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 376/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka i agroinżynieria o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 377/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 378/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 379/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku rolnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 380/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technika rolnicza i leśna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Uchwała nr 381/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku leśnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Leśnym.

 

Uchwała nr 382/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 383/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku biologia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 384/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 385/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: efektów kształcenia dla kierunku weterynaria.

 

Uchwała nr 386/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Uchwała nr 387/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia drewna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Drewna.

 

Uchwała nr 388/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 389/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 390/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 391/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Uchwała nr 392/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka o profilu praktycznymprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 393/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 394/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 395/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 396/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku towaroznawstwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Uchwała nr 397/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.

 

Uchwała nr 398/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.

 

Uchwała nr 399/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii

Środowiska.

 

Uchwała nr 400/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 401/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 402/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

 

Uchwała nr 403/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku polityka społeczna o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

WYDZIAŁY