Wzór załącznika do karty zgłoszenia aparatury nieprzydatnej (środki nisko-cenne)